Červeně jsou ke dni 28.10.2017 uvedena aktivní soudní a správní řízení vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka (1962, Olomouc) a asociace Cannabis is The Cure,z.s., které je Dušan Dvořák předsedou a jako obecní zmocněnec zastupuje poškozené investory a členy výzkumu sdružené v asociaci Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. a zřizovatele Edukativní konopné kliniky, kterými jsou otevřená společnost Ateliér ALF,z.s., odborná společnost Konopí je lék, z.s. a společnost pro sociální ekologii Art Language Factory,z.s. Dále jsou uvedena důležitá rozhodnutí evropské a české justice a exekutivy vůči Dušanu Dvořákovi a členům výzkumu v letech 2010 – 2017.

Evropský soud pro lidská práva
sp. zn. 66 981/12, 1 332/13, 79 490/13, 20 049/14, 41 264/14, 47 921/14, 57 969/2015, 35 796/2016, 37 746/16 a 69 984/16

Evropská komise

sp. zn. CHAP (2012) 00282, CHAP (2014) 03930
Ústavní soud ČR
sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15 (MT), II. 3196/15, III. US 396/16 (obnova II.US 664/2012, DD a RD), II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a III.ÚS 3354/16 návrh na obnovu
Správní sp. zn.: SPR ÚS 13 /17, Správní Cannabis is The Cure,z.s.: sp. zn.: SPR ÚS 49/17
Nejvyšší soud
Dovolání: 8 Tdo 1231/2011, 3 Tz 1/2012, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016
Správní: Desítky rozhodnutí v roce 2017

Nejvyšší státní zastupitelství
č.j. 3 SPR 24/20163 SPR 24/2017 kárný podnět
č.j. 3 SPR 24/2017 ,3 SPR24/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 11/2017, 3 SPR 8/2017, 1 SPR 47/2017, 3 SPR 24/2016, 6 NZN 1292/2017 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1324/2017, 6 NZN 1315/2017, 6 NZN 1208/2017, 6 NZN 2509/2017, 6 NZN 1320/2017 ,6 NZN 1347/2017
Nejvyšší správní soud:
č.j. 4 Ads 165/ 2011, č.j. S 916/2017, Aprk 2/2017, Aprk 6/2017, Aprk 12/2017, Aprk 14/2017, Aprk 16/2017, Aprk 18/2017, sp. zn. Na 286/2016, č. j. Tm 110/2017, Tm 314/2017
Vrchní soud v Olomouci
č.j. 4 To 33/2017 (DČ a DV, 16.5.2017, odvolaní na rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 23.2.2017, č.j. 61 T 1/2017-326), S 370/2016 (na předsedu KS v Brně), S 13/2017, S 291/2017, 5 Cmo 157/2017, 3UL 27/2017 a 3UL 20/2017, 8 Cmo 69/2017, 8 Cmo 71/2017, Ncp 43/2017, Cpj 21/2017, Nc 64/2017
  Vrchní soud v Praze
7 Cmo 346/2017 (AA), 11 To 48/2017 (Ko), S 269/2016, 11 To 96/2016 (Ko), 7Cmo 467/2016 (AA) a 11 To 33/2015 (MT)
VSZ v Praze
1 VZN 174/2016, 1 VZN 2639 / 2016
Krajský soud v Brně
sp.zn. 3 To 25/2011, 4 To 505/2012, 8 To 198/2014, 5 To 174/2014, 9 To 43/2015, 5 To 45/2015, 5 To 317/ 2015, 4 To 271/2015, 4 To 273/2015, 9 To 408/2016, 5 To 297/2017, 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 17 Co 98/2017
Aktivní: 7 To 118 /2017 a 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017, 22 A 70/2016 a odvolání na rozhodnutí OS v Prostějově č.j. 9 C 217/2017 , 62 Na 10/2017-18 – finanční úřady žaloba
Stížnosti a kárné podněty: sp. zn. Spr 4774/2011, Spr 5336/2012, St 192/2012, St 2/2014, St 85/2014 , Spr 2628/2015, Spr 2299/2016, Spr 2758/2016 , St 84/2016, St 90/2017
Městský soud a státní zastupitelství v Praze
MSZ: 3 KZN 1117/2012 k přezkumu OSZ na Praze 3 č.j. 3 ZN 82/2012 a spisu č.j. KZT 337/2012 k přezkumu OSZ na Praze 1 č.j. 2 ZT 214 /2011
MS: 11 Co 246/2017, 11A 1/2017, 8 A 127/2016, 67 To 289/ 2016 , 53 Co 140/2016, 5 A 185/2016, 5 A 201/2016, 1 Nc 2381/2017, 1 NC 2825/2016, St 133/2016, SPR 2505/2016, 21 Co 531/2012, 2 Ad 59/ 2010, St 89/2017, St 17/2017
Obvodní soud a OSZ na Praze 3
OSZ: sp.zn. 3 ZN 83/2012 (trestní podněty na Bohemp) OS: 18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/ 2012, 23 C 136 /2013, 21 C 317/2013, 35 EXE 3654/2014, 36 EXE 3728/2015, 7 Nc 2/2016


Obvodní soud a Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1
OSZ: 2 ZT 214/2011 (MSZ v Praze č.j. KZT 337/2011) a OS: 6 T 21/ 2012


Okresní soud v Šumperku
3 T 109/2017 (MR)
Městský soud v Brně
23 NC 906/2016 (PZ)


Okresní soud a státní zastupitelství v Prostějově

OSZ v  Prostějově - staženo/obnova 8.1.1016: č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012, 1 ZT 108/2013
č.j. ZN 4141/2017, ZN 4102/2017, ZN 1978/2016

Okresní soud v Prostějově 

0Nc 7044/2016, 9 C 217/2017, 3 T 131/2017, 11 T 130 /2016, 2 T 104/2010, 2 T 65 /2011, 2 Nt 1257/2013 (usnesením dne 18.10.2016 bylo 2 Nt 1151/2014 spojeno s 3Nt 1151/2014)

Sp.zn. 5 C 596/2009, 0 Nt 815/2009 (DP), 0 Nt 822/2010 (DP), 2 T 65/2011 (2 Nt 1257/2013), 0Nt 820/ 2011, 0 Nt 825/2011 (DP), 0Nt 836/2012 (DP), 0NC 1986/2012 (NEP), 2 T 104/2010 - 803 (NEP), 2 T 104/2010 – 811 (OLA), 2 T 104/2010 – 828 (OLP), 0 Nt 843/2014 (DP)

Krajský soud Ostravě, pob. v Olomouci
75 Co 110/2010 (AA), 75 Co 84/2013 (AA), 70 Co 261/2014, 1 Co 198/2014, 70 Co 262/2014, 70 Co 441/2015, 12 Co 150/2016, 68 To 89/2017 


Krajský soud v Ostravě
St 19/2017 (Kárný podnět na předsedu a soudce OS v Olomouci, nepravdivé znalecké podusky),

Okresní soud v Olomouci
27 C 92/2017 (Společenství versus VB, KUOK, KS v Ostravě), 24 C 141/2017 (VB/ DD), 17 C 572/2009 (ALF), 39 Nc 1631/2012 (ZPU/ 37 L 9/2003 a 40 L 10/2003 – 2014) , 5 Nt 120/2014 (OL), 5 Nt 111/2016 (OL), 19 C 102/2016

Okresní státní zastupitelství v Olomouci 
č.j. ZN 6057/2017, ZN 2238/2017 , ZN 6192/2017, ZN 6197/2017, ZN 2207/2017 


První trestní řízení za výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), obvinění 11.1.2010
  Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 ,dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90 stáhlo žaloby na Dušana Dvořáka . Stížnosti Dušana Dvořáka zamítlo Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. 2013 č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16 a řádné projednání právního sporu nepovolilo, předběžné otázky rovněž nebyly položeny Soudnímu dvoru, ač je to pro spor rozhodné.Kauza Ospělov 2008 – 2012
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232,Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení předsedy Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12.1. 1962, 798 55 Ospělov 6
Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Prostějově
OS v Prostějově č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017
OSZ v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013
Na vědomí KSZ a KS v Brně k č.j. 7 To 118 /2017, 7 To 362/2017, 18 Cm 236/16 a 17 Co 195/2017
Věc: Návrh na sloučení všech výše uvedených trestních kauz Dušana Dvořáka obviněného za nedovolenou výrobu konopných drog, návrh na obnovu řízení a přijetí poškozených účastníků řízení, tedy sloučení řízení u OS v Prostějově vedených pod č.j. 2 T 104/2010 a č.j. 3 T 131/2017 a Okresního státního zastupitelství v Prostějově č.j. 1 ZT 244/2010, č.j. 1 ZT 55/2012 a ZT 108/2013, dále návrh na vyloučení OS a OSZ v Prostějově z řízení pro doloženou justiční korupci a kartel při páchání doložených zločinů a položení předběžných otázek Soudnímu dvoru
Odůvodnění
 1. Okresní soud v Prostějově dne 27. 10. 2010 č.j. 2 T 104/2010-352 a Krajský soud v Brně dne 9. 3. 2011, č.j. 3 To 25/2011 rozhodli rozsudkem, že Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962 v Olomouci je pachatel zločinu nedovolené výroby konopných drog a jeho zkonfiskované majetky podléhají exekuci státem, protože věc údajně nepatří Soudnímu dvoru pro porušení nadřazeného práva, neboť konopí je dle Krajského soudu v Brně prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog), o kterých rozhodují členské země a zákon o návykových látkách údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, a proto údajně nepodléhá notifikaci novelizace technických předpisů daných tímto zákonem v databázi TRIS , přestože změny notifikují členské země Společenství a že je konopí prekurzorem drog vylučuje zákon o prekurzorech drog. Okresní soud v Prostějově dne 26.6.2015 č.j. 2 T 104/ 2010- 1238 a č.j. 2 T 104/ 2010-1239 a Krajský soud v Brně dne 22.9.2015 č.j. 4 To 273/2015 a 4 To 271/2015 se nevyloučili z obnovy řízení na návrh Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci pro podjatost a účast na organizovaném zločinu a rozhodli, že návrh obnovy řízení č.j. 2T 104/2010 na návrh Dušana Dvořáka je nedůvodný, protože Dušan Dvořák údajně nebyl v době trestného činu od dubna do září, když roste v Ospělově konopí, příčetný prokázat, že zločiny exekutivy a justice a jejich kartel je nutno řádně projednat včetně kárných/trestních řízení s těmito vědomými porušovateli §§ 149, odst. 4 a 401 a dalších ustanovení tr. zákoníku .
 2. Výše uvedené tvrzení Okresního soudu v Prostějově a Krajského soudu v Brně a níže uvedené tvrzení Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského státního zastupitelství v Brně však vylučuje posudek znaleckého ústavu PN Bohnice ze dne 12.12.2017 ve spisech obsažený, který uvádí společně s výpovědí znalce MUDr. Jiřího Švarce, Ph.D. u OS v Prostějově dne 6.4.2017 v řízení č.j. 11 T 130 /2016, že jde o problém právní, nikoliv psychiatrický, znalci nezkoumali duševní stav Dušana Dvořáka v době skutku, ale řešili právní otázky, což trestní řád zapovídá. Tento druh nepříčetnosti nelze odborně obhájit.
 3. Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 29. 2012 č.j. 1 ZT 244/2010-2014 stáhlo podanou žalobu za nedovolenou výrobu konopných drog Dušanem Dvořákem, nar. 12.1.1962 v Olomouci vedenou u OS v Prostějově pod č.j. 2 T 65/2011 pro údajnou nepříčetnost Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci, když do spisu bylo doloženo cca 220 objednávek vypěstování konopí od občanů pro odbornou společnost Konopí je lék,z.s. a s takovouto stejnou argumentací nepovolující Dušanu Dvořákovi řádný soudní proces opětovně rozhodlo Okresní státní zastupitelství v Prostějově dne 25.1.2013 č.j. 1 ZT 55/2012-79 a dne 25.10.2013 č.j. ZT 108/2013-90. Stížnosti Dušana Dvořáka na OSZ v Prostějově za stažení žalob z důvodu údajné nepříčetnosti Dušana Dvořáka vyvrácené znaleckým posudkem MUDr. Petra Hřibňáka ze dne 1.7.2013 zamítlo Krajské státní zastupitelství v Brně dne 21.10. 2013 č.j. 5 KZT 46/2012-19, dne 22. 2. 2013 č.j. 5 KZT 9/2013-23 a dne  25.11.2013, č.j. 5 KZT/70-2013-16 a řádné projednání právního sporu nepovolilo, předběžné otázky rovněž nebyly položeny Soudnímu dvoru, ač je to pro spor rozhodné.
 4. V příloze zasíláme (opětovně) důkazy oprávněnosti přijetí zřizovatelů Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék, z.s. a Art Language Factory,z.s.) jako poškozených a oprávněných účastníků řízení a zmocnění asociace Cannabis is The Cure,z.s. dle §§ 50 tr. ř. a 441 o.z. a čestné prohlášení o zmocnění poškozené Mgr. Radomíry Dvořákové pro asociaci Cannabis is The Cure,z.s.
 5. Důvodnost sloučení a řádné společné projednání meritorně totožných řízení v příloze doložených trestných činů prostějovských státních zástupců a soudců uvedených ve spisech a položení předběžné otázky Soudnímu dvoru s vyloučením Okresního soudu v Prostějově a Okresního státního zastupitelství v Prostějově a Krajského soudu v Brně z řízení pro justiční korupci a kartel.
 6. K tomu sdělme z oblasti justičního kartelu s prokuraturou: Podle odborné literatury (Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 3165) NEJEN dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) může být případ, když právní závěry soudu jsou v tzv. extrémním nesouladu s vykonanými skutkovými zjištěními nebo pokud z odůvodnění rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné a právními závěry na straně druhé, resp. případy, když jsou učiněná skutková zjištění soudů v extrémním nesouladu s provedenými důkazy (srov. ÚS 34/1995-n., ÚS 79/1995-n., ÚS 91/2004-n., ÚS 22/2005-n. atd.). Tyto argumenty používá Ústavní soud k odůvodnění své vlastní rozhodovací praxe, při které z podnětu ústavních stížností výjimečně zasahuje do rozhodnutí obecných soudů, pokud má takový extrémní nesoulad za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení principů řádného a spravedlivého procesu, jak vyplývají z čl. 36 odst. 1 LPS, jakož i z čl. 1 Úst (viz souhrnně zejména ÚS 172/2004-n.), a obdobně je používají i některá rozhodnutí Nejvyššího soudu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 10. 2007 sp. zn. 3 Tdo 668/2007, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 11. 2007 sp. zn. 5 Tdo 1273/2007).
 7. K tomu sdělme z oblasti kartelu justice a exekutivy se soudními znalci v nálezu Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 299/06 ze dne 30.4.2007: „Znalecký posudek je nepochybně významným druhem důkazních prostředků a v rámci dokazování v trestním řízení mu přísluší významné místo. Nelze však pustit ani na okamžik ze zřetele, že ze stěžejních zásad dokazování v novodobém trestním procesu vyplývá požadavek kritického hodnocení všech důkazů včetně znaleckého posudku. Znalecký posudek je nutno hodnotit stejně pečlivě jako každý jiný důkaz, ani on nepožívá žádné větší důkazní síly, a musí být podrobován všestranné prověrce nejen právní korektnosti, ale též věcné správnosti. Tato zásada je běžně uznávána v odborné procesualistické literatuře (srov. např. Šámal, P. in: Trestní právo procesní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck 2003, str. 451; Mathern, V.: Znalecký posudok ako dôkazný prostriedok v československom trestnom konaní. Bratislava: Veda 1976, str. 109 a násl.), v judikatuře obecných soudů (srov. např. č. 40/1969 Sb. rozh. tr., č. 40/1972 Sb. rozh. tr.) i v judikatuře Ústavního soudu (srov. např. nález sp. zn. III. ÚS 77/01, Sb. n. u., svazek 23, nález č. 104). Hodnotit je třeba celý proces utváření znaleckého důkazu, včetně přípravy znaleckého zkoumání, opatřování podkladů pro znalce, průběh znaleckého zkoumání, věrohodnost teoretických východisek, jimiž znalec odůvodňuje své závěry, spolehlivost metod použitých znalcem a způsob vyvozování závěrů znalce. Ústavní soud si je vědom toho, že požadavek, aby orgán činný v trestním řízení hodnotil mj. též odbornou správnost znaleckého zkoumání a odbornou odůvodněnost závěrů znaleckého posudku, je velmi náročný. Uznává také správnost názoru, že orgán činný v trestním řízení nemůže sám nahradit odborné závěry znalce svými laickými názory. Je však třeba trvat na povinnosti orgánů činných v trestním řízení hodnotit znalecký posudek ze všech aspektů shora naznačených, včetně jeho odborné správnosti. Ponechávat bez povšimnutí věcnou správnost znaleckého posudku a slepě důvěřovat závěrům znalce by znamenalo ve svých důsledcích popřít zásadu volného hodnocení důkazů soudem podle jeho vnitřního přesvědčení, privilegovat znalecký důkaz a přenášet odpovědnost za skutkovou správnost soudního rozhodování na znalce; takový postup nelze z ústavněprávních hledisek akceptovat. Vyvstanou-li pochybnosti o věcné správnosti znaleckého posudku, je orgán činný v trestním řízení povinen, v souladu se zásadou oficiality a zásadou vyhledávací (§ 2 odst. 4, 5 trestního řízení), pokusit se odstranit vzniklé pochybnosti obstaráním dalších důkazů. V případě závažných skutkových rozporů a pochybností o správnosti znaleckého posudku, které se nepodaří odstranit, musí soud postupovat podle pravidla in dubio pro reo a rozhodnout ve prospěch obviněného.“
 8. Návrh na obnovu je podán pod supervizí investorů výzkumu sdružených ve Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. v zastoupení zmocněným předsedou odborné společnosti Konopí je lék,z,s. Miloslavem Tetourem, MCA, dále pak pod supervizí a zmocněním dalších zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF, z.s. v zastoupení předsedy Františka Slavíka, MCA a Art Language Factory,z.s. v zastoupení Josefa Pospíšila, MCA ev. dalších zmocněných.
 9. Návrh s finálním rozhodnutím svobodné justice ke dni 100 oslav výročí republiky dne 28.října 2018 podává rok předem zájemce o statut účastníka třetího odboje, vedoucí výzkumu mezinárodního výzkumu Cannabis is The Cure, velekněz European Ecumenical Churh of Nature a předseda správní rady asociace Cannabis is The Cure,z.s.
 10. Důkazy ve spisu a v příloze
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1.1962 v Olomouci, městě světové vědy cannabisterapie


Kauza Bílá voda
Vrchní soud v Olomouci  sp.zn. S 325/2014 a Cpj 217/2014 (marně odkázáno na podklady u KS v Olomouci sp. zn. 1 Co 198/2014)
 •   KS v Ostravě, pobočka v Olomouci sp.zn. 70 Co 449/2014 
 • OS Jeseník sp.zn. 10 L 6/2014 a sp. zn. 18 St 1/2014
 • Policie ČR v Jeseníku: č.j. KRPM-13773-128/TČ-2014-141171
 • OSZ v Jeseníku sp.zn. ZN 2013/2014-18 a ZC 302/2014
 • KSZ v Ostravě, pobočka v Olomouci sp. zn. 2 KZN 7009/2014

V roce 2016  podány členy asociace Cannabis is The Cure, z.s. tyto kárné/trestní podněty na soudce a státní zástupce a stížnosti na porušení zákona v neprospěch členů výzkumu a žádosti o informace v předmětné věci evidované u ústavního soudu pod č.j. SPR ÚS 3/2016, SPR ÚS 92/2016, SPR ÚS 155/2016, SPR ÚS 294/2016, SPR ÚS 312/2016, SPR ÚS 433/2016, SPR ÚS ¨885/2016,nejvyššího státního zastupitelství pod č.j. 3 SPR 24 / 2016, 1 NZN 412/2016, 6 NZN 807/2016, 6 NZN 1278/2016, 6 NZN 1303/2016, 6 NZN 2550/2016 a 1 SIN 21/2016, 1 SIN 49/2016, 1 SIN 58/2016,, 1 SIN 67/2016,1 SIN 110/2016, 1 SIN 111/2016, 1 SIN 113/2016, nejvyššího soudu pod č.j. S 265/2016, S 316/2016, S 456/2016, 1 Ntn 170/2016, SM 244/2016, SM 254/2016, SM 259/2016, SM 308/2016, 1 Zin 91/2016, 1 Zin 96/2016, 1 Zin 99/2016, 1 Zin 139/2016,1 Zin 170/2016, 1 Zin 177/2016, 1 Zin 179/2016,1 Zin 183/2016 a ministerstva spravedlnosti pod č.j. MSP - 30/2016-OJD-SPZ, MSP -594/2016-OJD-DOH, MSP-1386/2016-OJD-DOH, MSP-1375/2016-OJD-DOH, MSP-133/2016-OJD-DOH, MSP-406/2016-OJD-SPZ, MSP-136/2016-OJD-DOH, MSP-117/2016-OJD-SPZ , MSP-30/2016-OJD-SPZ , MSP-315/2016-OK-PP , MSP-155/2016-OK-STIZ, MSP-167/2016-OK-STIZ, MSP-697/2016-OK-PP, MSP-180/2016-OK-STIZ, MSP- 236/2016-OK-STIZ, MSP-1/2016-OK-PP, MSP-1/2016-OK-PP, a MSP-98/2016-OSV-OSV, MSP-326/2016-OSV-OSV, MSP-363/2016-OSV-OSV,MSP – 737/2016-0SV-OSV,, MSP-469/2016-OSV-OSV,MSP-639/2016-OSV-OSV, MSP-640/2016-OSV-OSV, MSP-878/2016-OSV-OSV, MSP-737/2016-OSV-OSV, MSP-901/2016-OSV-OSV, MSP-926/2016-OSV-OSV, MSP-173/2016-OSV-OSV, MSP-378/2016-OSV-OSV, MSP-1107/2016-OSV-OSV, MSP-1022/2016-OSV-OSV, MSP-100/2016-OSV-OSV, MSP-577/2016-OSV-OSV, MSP-617/2016-OSV-OSV.
Cannabis is The Cure, z,s. IČ: 266 70 232, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc (založeno ke dni 14.7.2004), zastupující dle § 441 o.z. a § 50 tr. ř. a anti diskriminačních ustanovení ochrany právnickými osobami dle o.s.ř. a s.ř.s. poškozené členy právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Cannabis is The Cure (zveřejněno dne 14.7.2004) a zveřejnění prvního legislativního návrh zastavení kriminalizace občanů Konopí je lék (77 signatářů. zveřejněno ke dni 21.3.2008) a poškozené členy Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (založeno společenství investorů výzkumu ke dni 14.7.2000) a poškozené zřizovatele Edukativní konopné kliniky založené v roce 2008, kterými jsou poškozená společnost pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s., poškozená odborná společnost Konopí je lék,z.s. a poškozená otevřená společnost Ateliér ALF,z.s.